פגישות מהו"ת וגישור אזרחי | לירון שיינקמן - משרד עורכי דין וגישור
16177
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16177,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

פגישות מהו”ת וגישור אזרחי

תכנית המהו”ת – מהי?

תוכנית המהו”ת הינה תוכנית של משרד המשפטים שמטרתה להגביר את השימוש בגישור.

עפ”י התכנית, שעוגנה בתקנות סדר הדין האזרחי, בעלי דין בתביעות אזרחיות המתנהלות בבתי משפט השלום, נדרשים להתייצב לפגישת מהו”ת עם מגשר טרם ניהולה של ישיבת קדם משפט, ולא יתקיים קדם משפט, אלא לאחר שהתקיימה פגישת המהו”ת.

 

פגישת המהו”ת – מהי?

פגישת המהו”ת הינה פגישת מידע, היכרות ותיאום עם מגשר מקצועי ובעל ניסיון שנבחר מתוך מאגר המגשרים שהוקם במיוחד לצורך התוכנית. עוה”ד שיינקמן נבחרה במיוחד לצורך התוכנית בשנת 2010, ומאז ועד היום היא מקיימת פגישות מהו”ת וגישורים אזרחיים – עסקיים במסגרת התוכנית.

במהלך הפגישה יינתן לצדדים הסבר על הליך הגישור, יזוהו הנושאים העיקריים הנמצאים במחלוקת ותיבחן האפשרות ליישב את הסכסוך בהליך הגישור.

 

מי משתתף בפגישת המהו”ת?

בעלי הדין מחויבים להשתתף בפגישת המהו”ת בעצמם, והם רשאים להתייצב לפגישה גם עם באי כוחם.

אם לא יתייצב בעל דין לפגישת מהו”ת, בית המשפט יכול לחייבו בהוצאות המגשר ובהוצאות בעלי הדין שהתייצבו לפגישה, וכן יוכל להביא עניין זה בחשבון בסופו של ההליך לעניין ההוצאות. בית המשפט יזמן את בעלי הדין לפגישת מהו”ת נוספת.

 

מתי והיכן מתקיימת פגישת המהו”ת?

הפגישה תתקיים במשרדה של עוה”ד שיינקמן במועד הנקוב בהזמנה. במידה והמועד שנקבע אינו מתאים למי מהצדדים, עליו לתאם מספר מועדים חלופיים עם יתר הצדדים בתיק ולהודיע על כך לעוה”ד שיינקמן, מבעוד מועד.

 

האם פגישת המהו”ת חסויה?

תוכנה של הפגישה הינו חסוי. המגשר ידווח לבית המשפט אך ורק על התייצבות בעלי הדין לפגישה ועל הסכמתם או אי הסכמתם להליך גישור.

 

ומה הלאה?

אם יסכימו בעלי הדין להמשיך בהליך הגישור, יימשכו הליכי הגישור בפני עו”ד שיינקמן, או בפני מגשר אחר ממאגר מגשרי התוכנית. אם יסרבו להמשיך, יוחזר התיק להמשך ההליך בבית המשפט. ניתן להודיע למגשר על הסכמה / אי הסכמה לגישור במהלך פגישת המהו”ת, או בתוך 10 ימים ממועד פגישת המהו”ת.

 

סוגי סכסוכים אשר לגביהם ניתן לקיים הליך גישור אזרחי – עסקי

סכסוכים כספיים, סכסוכים חוזיים, סכסוכים על בעלות במקרקעין, סכסוכים הנובעים מדיירות מוגנת, סכסוכים בין שותפים, ספק – לקוח ועוד.